توکن سوزی چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

توکن سوزی چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟ توکن سوزی فرآیندی است که