مقایسه بازار بورس و فارکس

مقایسه بازار بورس و فارکس بازار ارز خارجی فارکس اشتراکات زیادی با بازار سهام دارد.