سود روزانه در فارکس چقدر است؟

سود روزانه در فارکس چقدر است؟ بسیاری از افراد معامله ارزهای خارجی را در بازار