سودآورترین ربات فارکس چیست؟

سودآورترین ربات فارکس چیست؟ ربات های معامله گر الگوریتم هایی هستند که از طریق برنامه