Project Description

با تهیه ابزار مدیر معاملات علاوه بر در اختیارداشتن خدمات مشاوره و همچنین دوره آموزشی مدیریت معامله ما ، براحتی می توانید اصولی راکه آموخته اید اجرایی و عملیاتی کنید

فرایندهای زمان بری مانند محاسبه حجم معامله و سطوح سیو سود پله ای را به ابزار مدیریت معامله بسپارید.

این ابزار فرایند ست کردن معامله و انجام سیو سود پله ای و اضافه کردن حجم معامله بعد از سیو سود و….. را  همچون دستیاری مطیع و توانا برای شما انجام می دهد.

با بهره گیری از این ابزار قدرتمند و کارآمد علاوه بر راحتی و دقت در فرایند معامله گری ، نگران پیاده سازی خصوصیات شخصیتی و رفتاری لازم برای معامله کردن در بازارهای مالی ، که در دوره اصول معامله گری آموخته اید نیز نباشید .

ابزار مدیر معامله خصوصیت هایی مانند نظم و ترتیب ،صبر و حوصله ،پرهیز از هیجانات بازار و…… را به بصورت کامل دارا بوده و به شما کمک می کند تا با تماشای عملکرد آن پس از مدتی این خصوصیات را کسب کنید و با دیدن نتیجه عملکرد حرفه ای و منظم ابزار ،به مرور اخلاق حرفه ای لازم برای فعالیت در این رسته را در خود پرورش دهید.

ما با ارائه قرارداد کتبی و رسمی شما را تا پایان این پروسه همراهی خواهیم کرد .

بیشتر بدانید